+ Kinh doanh tôn, mút

+Sản xuất gia công tôn, tôn PU cách nhiệt

+Mốp xốp, hạt nhựa